V případě náhlého výskytu srdečního infarktu jsou lidé obvykle bezmocní. Srdce začne bít nepravidelně a vám na reakci zbývá jen 10 sekund předtím, než upadnete do bezvědomí.

Kromě okamžité odborné lékařské pomoci existuje ještě jedna věc, která vám dokáže doslova zachránit život.

Možná vás to teď překvapí, ale tou věcí je silné kašlání. Konkrétně to znamená, že byste měli okamžitě začít energeticky a kontinuálně kašlat. Až tak, aby vám z hrdla vycházely zbytky tekutin, které se tam nacházejí.

Zároveň byste se při tom měli snažit zhluboka dýchat.

Jak to celé funguje?

Hluboké dýchání vám pomáhá zvýšit přísun kyslíku a kašlání zase zvyšuje tlak na srdce, aby se udržovala cirkulace krve a normální tlukot srdce.

Kašel a dýchání by měly být kontinuální, každé 2 sekundy až do doby, dokud vám není poskytnuta odborná lékařská pomoc.

Pomoc by měla být podána buď člověkem z okolí, který se v tom vyzná, nebo přivolaní záchrankou.

Pokud náhodou mezitím pocítíte mírné zlepšení, počkejte ještě chvíli a pak můžete přestat kašlat.

Tímto způsobem mají lidé, které právě postihl srdeční infarkt, šanci získat nějaký čas navíc, aby se dostali do nemocnice a vyhnuli se tak vážným následkům.

Pokračování na další straně