Léčivý mnich Mihai Neamțu, cenné rady pro zdraví. Čaj, který „sekne“ nemoc, kterou musí mít doma každý

Mihai Neamțu, lépe známý jako strýc Mihai, byl mnich z částí severní Transylvánie, obdařený léčivými schopnostmi.

Léčivý mnich Mihai Neamţu, cenné rady pro zdraví
Díky bylinné léčbě zachránil mnoho lidí před operací. Kromě těchto dlouhověkých čajů léčil mnich utrpení tím, že vštěpoval víru. Ti, kteří se řídili jeho radou, si přišli užít dlouhého života a zdraví.

Přijímal všechny, kteří ho hledali, a vždy odmítal peníze za vykonané dobro. Jakákoli nemoc se dá vyléčit, kromě poslední fáze, říkával strýc Mihai.

Nedoporučoval vzdát se medikamentózní terapie a řekl pouze, že lékům je třeba pomáhat přírodními čaji. Kromě toho je vyzval, aby se modlili.

Ve své skromnosti se vší přesvědčením věřil, že každý člověk má v sobě částečku Boha, takže každý nemocný může být uzdraven. „Nebuďte smutní, protože radost z Pána je vaší mocí,“ řekl.

Zde je čaj, který se doporučuje i zdravým lidem. Oživí tělo a zmírní veškeré utrpení. Nemá žádné kontraindikace.

Pokračování na další straně