cvik č.2

Druhý způsob je ten, že pokud Vás znovu bolí krk na levé straně, tak hlavu mírně předkloníte dopředu a otočíte vpravo pod 45 stupňovým úhlem.

Pravou rukou si obchytíte hlavu a táhnete dolů. Vydržte takto 15 až 20 sekund. Potom zatáhněte ještě silněji.

Následně hlavu vyrovnejte a cvik opakujte znovu, tentokrát, ale hlavu nepředklánějte dopředu, ale jen normálně ohněte (neotáčet) pod 45 stupňovým úhlem.

Totéž udělejte, pokud Vás bolí pravá část krku, ale hlavu budete ohýbat doleva.

cvik č.3

Sevřete dlaň v pěst na ruce téže strany, kde vás bolí krk a přiložte ji na bolavé místo.

Nyní hlavou a krkem tlačte oproti pěsti a pěstí oproti hlavě. Bude to velmi citlivé, ale nepřestávejte tisknout.

Tímto způsobem stimulujete nervy, které vedou do mozku. Mozek následně vyšle svalu signál, aby se uvolnil a rychleji zahojil.

1
2