Pro přípravu půdy na výsadbu brambor je doporučeno přidat do půdy hnůj. Nejprve je třeba vykopejte tenké brázdy a do každé z nich přidejte hnůj nebo popel a následně přikryjte tenkou vrstvou zeminy. Až poté je vhodné vysázet sadivový materiál.

Pokud nemáte přístup k hnoji, můžete použít organické peletované hnojivo jako náhradu. Nejlepší doba pro výsadbu brambor je mezi polovinou března a začátkem dubna, ale pokud jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, mohou být brambory zasazeny i později.

Hloubka výsadby závisí na typu půdy, klimatických podmínkách a velikosti výsadbové hlízy.

Obvyklá hloubka výsadby je mezi 8 až 12 cm, takže hlíza je pokryta vrstvou zeminy o tloušťce 5 až 6 cm.

článek pokračuje na další stránce…