2) Bojovník

Když se v životě posuneme, dostáváme se do fáze bojovníka. Jde o období, kdy na sebe začínáme nabírat různé odpovědnosti a máme chuť dobýt svět.

Dobře, někteří z nás možná ne hned svět, ale je to čas, kdy se začínáme více orientovat na cíle. Najednou vidíme před sebou cíle, kterých chceme dosáhnout a marnivost fáze atleta se postupně ztrácí.

Fáze bojovníka je charakterizována různými útrapami v našich životech, které na nás vyplaví včasná dospělost.

Jde také o fázi, do které se lidé nejčastěji vracejí, když se v pozdějším věku „znovuobjevují“.

3) Opatrovník

Když fáze bojovníka skončí, sami sebe se ptáme: „Co jsem v životě udělal pro druhé?

Vaše pozornost se přesouvá z dosahování cílů na následování životů druhých lidí. Tato fáze má často souběh s rodičovstvím, protože vaše pozornost se přesouvá k zajištění lepšího života pro vaše děti a co pro to musíte udělat.

Pro mnohé lidi je však fáze opatrovníka mnohem víc než jen rodičovství. Záleží nám na tom, abychom po sobě zanechali nějakou stopu či dědictví pro lidstvo obecně.

V této fázi si člověk zhodnocuje, čeho už v životě dosáhl a jak jít dál – ne však, jen vy sami, ale i druzí lidé kolem vás. Tato fáze je opravdu velkým krokem vpřed, dokonce i pro fázi bojovníka.

4) Vědomí a spiritualita

Finální životní fází je fáze vědomí, ducha či spirituality.

V této fázi si uvědomujeme, že jsme více než jen sbírkou toho, co jsme za život nashromáždili – ať už jsou to peníze, přátelé, majetek, úspěchy nebo životní milníky.

Jsme spirituální bytosti. Uvědomíme si, že jsme dušemi na cestě životem, který nemá reálný začátek ani konec.

Spirituální fáze je charakteristická smyslem, kdy „se potřebujeme dostat ven z vlastní mysli“ a soustředit se na to, co nás čeká za hranicí fyzického těla.

Filozof Lao TCU již před více než 2500 lety perfektně popsal spirituální fázi:

Dokážete udělat krok zpět ze své mysli a tím pochopit všechny věci? Porodit, krmit, pečovat bez vlastnictví, jednat bez očekávání, řídit bez snahy kontrolovat?

Neboť toto je nejvyšší ctností“.

1
2