Postupně, jak jdeme po cestě zvané život, procházíme zásadními změnami. Někteří je nazývají krizemi „čtvrtiny života“ nebo „středního věku“, aby tak definovali fázi, ve které se právě nacházejí.

Jde sice o zásadní milníky ve vašem životě, to však neznamená, že se nemůžete vrátit tam, kde jste se již nacházeli v minulosti.

Velmi dobře to vyjádřil švýcarský psychoanalytik Carl Jung, který tyto milníky definuje i pojmem 4 základní fáze vývoje osobnosti.

Popisuje je jako fáze, které definují to, kým jsme a co nás v dané chvíli nejvíce motivuje. Nemají nic společného s tím, kolik nám je let nebo s tím, co jsme v životě dosáhli.

Jak říká Jung:

Často se nepřipraveni přesuneme do „odpoledne“ našeho života. Je to o to horší, protože často máme pocit, že naše pravdy a poznání, které jsme dosud získali, nám budou sloužit i později.

My však nemůžeme žít odpoledne života s programy a zvyky, které jsme se naučili dopoledne.

Co bylo obrovské ráno, může večer už být velmi maličké. Co bylo pravdou rána, odpoledne už může být lží.

Podle Junga, toto jsou základní fáze vývoje osobnosti člověka:

1) Atlet

Atlet je fází života, ve které jsme nejvíce ponořeni do sebe sama.

Žijí mezi námi i lidé, kteří se z této fáze nikdy neposunou dál. Pokud ano, tak se do ní později v životě vrátí zpět.

Ze všech čtyř fází jde o nejvíce nezralou fázi. Je charakteristická posedlostí naším fyzickým tělem a vzhledem.

Pokud chcete vidět typický příklad fáze atleta, sledujte teenagera, který projde před zrcadlem. Fáze atleta může být narcistická, kritická nebo obojí.

článek pokračuje na druhé stránce….

1
2