Během grilování Ingrid klopýtla a upadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ujišťovala, že je jí dobře a že klopýtla kvůli svým novým a nerozchozeným botám.

Protože byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit se a posadili ji ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Ingrid usměvavá a veselá. Manžel Ingrid později zavolal a oznámil všem, že jeho manželka byla hospitalizována. V 23:00 zemřela.

Při grilování utrpěla mozkovou mrtvici. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Ingrid ještě žít. Někteří lidé nezemřou ihned ‚. Zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci.

Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejpozději do 3 hodin od mrtvice, může být zachráněn. Tvrdí, že trik je v tom, nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který jej může ošetřit.

Jak rozpoznat mrtvici  – strana 2