Enterovirus typu 68 – tento virus napadá dýchací orgány a motorická centra a výsledkem je zastavení jejich práce. V extrémních případech – zejména u malých dětí – může způsobit smrt 24 hodin po infekci.

Přenáší se tělesnými sekrety, především slinami. Lék na toto onemocnění nebyl dosud vyvinut.

Cholera je zákeřné onemocnění způsobené bakterií Vibrio cholerae. Příznaky zahrnují dehydrataci, svalové křeče, zvracení a vodnatý průjem. V extrémních případech mohou postižení ztratit až litr tekutin za hodinu, což nakonec vede k selhání orgánů.

Šíří se kontaminovanou vodou a potravinami a je endemický v nerozvinutých částech Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Ročně na něj zemře 120 000 lidí. Mrsa- Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus je bakterie odolná vůči širokému spektru antibiotik. V závažných případech zničí krevní buňky a plicní tkáň za méně než jeden den.

Nemoc je charakteristická pro vyspělé země – daří se jí v moderních nemocnicích, kde si vytvořila odolnost vůči antibiotikům. Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí na světě. Jde o neurologické vzplanutí způsobené poruchou cerebrální cirkulace, která zanechá mozek bez kyslíku a živin.

Pokud se mrtvice neléčí do 3-6 hodin, má za následek smrt nebo invaliditu. Během útoku každou minutu zemře 32 000 mozkových buněk, což má za následek ztrátu částí těla.

Chagasova choroba – Způsobuje ji parazit Trypanosoma cruzi, který se zavrtává do srdečního svalu a ničí ho. 50 000 lidí ročně zemře na srdeční selhání způsobené tímto parazitem, aniž by věděli, že jsou infikováni.

Nemoc se vyskytuje v Jižní a Střední Americe, kde jen v roce 2013 byla zjištěna u téměř osmi milionů lidí.

Meningokokové onemocnění – ročně se přes milion lidí nakazí Neisseria meningitidis, která se dostává do krevního oběhu a napadá mozkové blanky. 24 hodin po infekci se u postižených objeví bolest hlavy, červená vyrážka a světloplachost.

Patogeneze není dosud zcela jasná, neboť patogen bez následků obývá velké množství lidí ve velkých koloniích. Na druhou stranu se u určité části populace může krátce po propuknutí infekce ukázat jako smrtelná.

Meningokokové onemocnění – toto onemocnění je způsobeno hemolytickým streprokokem – je bakterie, která napadá měkké tkáně a fascie, tenké pojivové membrány, které obklopují svaly a / nebo jiné orgány.

V extrémních případech může pacienta zabít za méně než jeden den. Infekce se obvykle vyskytuje v nemocnicích (jiný název pro nemocniční gangrénu), kde postihuje pacienty s otevřenými ranami.

Když se bakterie dostane do rány, uvolňuje toxin, který způsobuje poškození tkáně. Rychle se šíří, takže ve většině případů je amputace infikovaných končetin jediným způsobem, jak zabránit progresi onemocnění.

Zdroj:avaz.ba

1
2