Občasné zprávy o ptačí nebo prasečí chřipce jsou spíše senzacechtivým typem než skutečným nebezpečím. Ale stále existují nemoci, které jsou tak nebezpečné, že v některých případech mohou zabít nakaženého méně než den po infekci.

Touto nemocí se může nakazit téměř 40 procent světové populace. Do 24 hodin od infekce bude pacient postižen velmi vysokou horečkou, silnou bolestí svalů a vnitřním krvácením.

Pokud není okamžitě adekvátně léčen, virus napadá krevní destičky a systematicky je ničí, což má za následek krvácení z krevních cév. Vakcína zatím neexistuje, a protože nemoc přenášejí komáři, je v současnosti nejlepší ochranou kontrola stanoviště a populace přenašeče.

Ebola se vyznačuje vysokou úmrtností, protože postihuje přes 70 procent pacientů. Přenáší se tělními tekutinami, ale ani ochranný oblek není úplně účinná ochrana.

Během několika hodin po infekci – i když inkubace může trvat až dva týdny – virus napadá bílé krvinky a zabraňuje krevním sraženinám, takže pacienta brzy postihne jak vnitřní krvácení, tak krvácení do všech tělesných otvorů, což má za následek smrt. Vakcína zatím neexistuje.

Dýmějový mor – ve 14. století tato nemoc zdecimovala Evropu – zabil 50 milionů lidí, což byla tehdy téměř polovina populace kontinentu. Tím to ale neskončilo: v tomto století bylo hlášeno přes 20 000 případů.

Přenašečem je bakterie Yersinia pestis a nejznámějšími příznaky jsou zduřelé a bolestivé lymfatické uzliny – buboes. Dojde ke zvracení krve a nekróze, která způsobí hnilobu končetin na pacientovi ještě zaživa. Pokud se neléčí, dýmějový mor je smrtelný v 60 procentech případů.

Pokračování na další straně