V roce 2006 zahájila společnost Coca-Cola v Turecku poprvé na světě soudní spor o složení nápoje. Štítek obvykle říká, že Coca-Cola obsahuje cukr, kyselinu fosforečnou, kofein, karamel, oxid uhličitý a určitý „extrakt“. Tento výpis vyvolal podezření. A společnost Coca-Cola byla nucena odhalit tajemství toho, z čeho je vlastně cola vyrobena. Ukázalo se, že jde o kapalinu získanou z košenilového hmyzu.

Cochineal je hmyz, který žije na Kanárských ostrovech a v Mexiku. Tento hmyz se drží na rostlině proboscisem, nasává šťávu a nikdy se nepohybuje. Pro košenilový hmyz jsou připravena speciální pole. Tyto druhy hmyzu shromažďují na poli vesničané … Pigment zvaný karmín je odvozen od samic a vajec tohoto hmyzu, který barví hnědou Coca-Colu. Sušená košenila vypadá jako rozinky, ale ve skutečnosti je to hmyz!

Nyní víte, co slovo „Coca“ znamená ve jménu nápoje. A teď vám řeknu, co se skrývá za slovem „Cola“. K tomu vám povím příběh zaměstnance, který pracoval 23 let v továrně Coca-Cola.

Pokračování na další straně