Oficiální věda říká, že planety nemají žádný vliv na naše životy a zdraví. Proto je těžké uvěřit, že to opravdu dokážou.

Někteří vědci s otevřenější myslí zjistili, že skutečně existuje souvislost mezi ročním obdobím, kdy se narodíte, a vaším budoucím zdravím a náchylností na některá onemocnění.

Pojďme se nyní podívat na to, jak vás a vaše zdraví ovlivňují jednotlivé kalendářní měsíce.

Pokračování na další straně…