Česnek je jedinečná zelenina – člověka jakoby rozesmutní. Většina lidí prolévá slzy nepřemožitelně během několika sekund po roztržení.Č

Vědci se o tuto vlastnost cibule zajímají už léta. Jeho studiem zjistili, že stejný chemický proces probíhá v černé a česnekové, ale s odlišnými výsledky.

Cibule i česnek patří do čeledi liliovitých – skupiny kvetoucích rostlin, která zahrnuje konvalinky s vysokými, bujnými květy připomínajícími trubku. Cibule a česnek jsou cibulovité rostliny. Když se ze země vytáhne bujná mladá cibulka se špičkou podobnou trávě, je vidět malá hlavička cibule, která se skrývá pod zemí.

Pokračování na další straně