Medicínští experti varují, že lidé nad 55 let by se měli mít na pozoru před faktory, které zapříčiňují rozvoj Alzheimerovy choroby.

Zjištění, že nějaký váš rodinný příslušník vykazuje známky této strašné nemoci, bývá nadmíru emotivní a stresující.

Pokud zaznamenáte například, že si váš blízký zapomíná věci, nemusí to hned znamenat začátek Alzheimerovy choroby.

I když se obáváte nejhoršího, platí vždy, čím dříve vyhledáte odbornou lékařskou pomoc tím lépe. Časné podchycení nemoci totiž výrazně zvyšuje šance na prodloužení kvality života.

Současný trend výskytu Alzheimerovy choroby

Podle posledních statistik je Alzheimerova choroba nejčastější formou demence vyznačující se ztrátou paměti a kognitivních funkcí.

U lidí nad 65 let je jí postižených zhruba 10% lidí – ve škále od mírnějších počátečních, až po vážná koncové stadia.

Nejhorší na Alzheimerově chorobě je to, že její příznaky se objevují pozvolna a časem se postupně zhoršují, až nakonec zcela omezí mozkové funkce spojené s řečí, pamětí a logickým myšlením.

Chemické a strukturální změny v mozku pomalu ničí schopnost pacienta tvořit, zapamatovat si, učit se či dokonce rozpoznávat své nejbližší.

Jak odumírají mozkové buňky, dochází k drastické změně osobnostních rysů člověka. Nakonec začnou selhávat i základní životní funkce, které mozek řídí.

Nejčastěji rizikové faktory

Primárními faktory Alzheimerovou nemoci jsou:

  • věk
  • rodinná historie
  • genetika
  • životní styl (strava, práce, prostředí, mentální aktivita)

Existují však i další faktory, které rozvoj této choroby mohou ovlivnit. Například udržování si zdravého srdce a vyhýbání se vysokému krevnímu tlaku.

Cukrovka také může ovlivnit rozvoj Alzheimerovo choroby, stejně i kouření, tělesná váha či alkohol.

Na druhé straně, vysoký cholesterol naopak její riziko zmenšuje. Cholesterol je totiž stavebním prvkem nervových buněk a tak je do jisté míry chrání před degenerací.

Cvičení a udržování si čilé mentální aktivity (čtení, kreativní tvorba a podobně) se rovněž ukázaly, jako dobrými preventivními opatřeními.

Časné příznaky Alzheimerovy choroby – strana 2

1
2