1) PODÍVEJTE SE NA OBĚ SVÉ RUCE VEDLE SEBE

Pokud se čáry na dlaních po srovnání liší, znamená to, že jste vynaložili velké úsilí, abyste změnili svou původní povahu. Zaměřte se na ruku, s kterou píšete, tedy na vaši dominantní ruku.

2) Najděte 4 hlavní čáry na své dlani: Čáru srdce, hlavy, života a osudu

Čáry lze číst v kterémkoliv směru dle tradice, které se budete držet.

3) Věnujte pozornost čáře srdce

 • Pokud čára sahá ze strany dlaně až pod ukazováček, znamená to, že jste se svým milostným životem spokojení.
 • Pokud čára končí pod prostředníčkem, jste v lásce sobečtí.
 • Pokud čára končí mezi prostředníčkem a prsteníčkem, snadno se zamilujete.
 • Máte-li rovnou, krátkou čáru srdce, láska vás moc nezajímá.
 • Pokud je blízko u prstů, jste vášnivá a někdy žárlivá osoba.
 • Pokud vede přes celou dlaň, své emoce tajíte.
 • Pokud se dotýká čáry života, vaše srdce lze snadno zlomit.
 • Pokud čára zahýbá směrem k ukazováčku, nebojíte se projevovat náklonnost.
 • Je-li přímá a vede paralelně s čárou hlavy, držíte své emoce pod kontrolou.
 • Pokud je vaše čára srdce vlnitá, znamená to, že jste měli již hodně milenců/milenek, ale málo vážných vztahů.
 • Pokud je čára přerušována, alespoň jednou jste měli zlomené srdce.
 • Pokud vaši čáru života protíná několik krátkých čáreček, je pro vás těžké zůstat věrni vašemu partnerovi.

4) NYNÍ SE PODÍVEJTE TĚSNĚ POD ČÁRU SRDCE, KDE NAJDĚTE SVOU ČÁRU HLAVY

 • Je-li čára krátká, máte radši fyzické výzvy, než ty psychické.
 • Je-li přímá a vede přes celou dlaň, jste přímý člověk s logickým uvažováním.
 • Je-li čára vlnitá nebo klikatá, obvykle od všeho odbíháte a nedokážete se soustředit.
 • Pokud se čára stáčí směrem dolů k zápěstí, jste kreativní a důvěřivá osoba.
 • Pokud se čára hlavy nedotýká čáry života, máte dobrodružnou povahu.
 • Má-li na sobě kroužky, prošli jste si velkým emocionálním zmatkem.
 • Pokud je čára hlavy několikrát protnutá, znamená to významná, život měnicí rozhodnutí.

5) NYNÍ SE PODÍVÁME NA VAŠI ČÁRU ŽIVOTA

Je to vertikální čára nejblíže vašemu palci. Navzdory oblíbené pověře ve skutečnosti neříká nic o tom, jak dlouho budete žít.

 • Pokud je čára hluboká, máte velikou chuť do života a toužíte co nejvíce využít svůj potenciál.
 • Je-li mělká a nevýrazná, nejste ambiciózní.
 • Je-li zahnutá, jste silná osobnost.
 • Pokud je čára života rovná, nové vztahy navazuje pomalu.
 • Je-li přerušena, zažili jste nečekanou změnu ve svém životě.
 • Pokud má kruhy, pravděpodobně jste měli vážné zranění nebo jste byli hospitalizováni.
 • Pokud máte několik čar života, váš život je plný vitality a ruchu.

6) NAKONEC SE PODÍVÁME NA VAŠI ČÁRU OSUDU

Tuto vertikální čáru najdete uprostřed dlaně.

 • Je-li hluboká a rovná, máte velice solidní a slibnou kariéru.
 • Je-li nevýrazná, vaše práce vás moc netěší.
 • Pokud se na spoustě míst rozdvojuje, vaše kariéra má velice bouřlivou historii.
 • Pokud začíná na čáře života, ale později se odděluje, byli jste ambiciózní již v mládí a preferujete podnikatelský přístup k životu.
 • Pokud se uprostřed setkává s čárou života, možná jste se v minulosti zřekli nebo se v budoucnu zřeknete svých zájmů na úkor ostatních.
 • Pokus čára osudu začíná u palce a poté protíná čáru života, vaše rodina a přátelé vás hodně podporují.

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%ADroda-je-l%C3%A9k-1597975057187190/

1
2