Bývalá farma původně zabírala 1740 akrů. První výsadba byla provedena v prosinci 1999.

„Pouze dřevo dokáže přeměnit oxid uhličitý na kyslík. Musíme vysazovat lesy,“ říká Sebastian Salgado.

„Musí v nich být stromy vhodné pro určité oblasti. Jinak se tam zvířata nevrátí a lesy zůstanou prázdné.“

Ústav se také podílí na vzdělávacích projektech, jejichž účelem je informovat lidi o potřebě ochrany a zachování přírody.

Do roku 2012 připravil ústav více než 700 vzdělávacích projektů, které se týkaly 65 000 lidí žijících v Brazílii. Na některých projektech se podíleli obyvatelé Rio de Janeira.

V tropickém lese žije nyní asi 172 druhů ptáků (z toho šest ohrožených), 33 druhů savců, 15 druhů obojživelníků, 15 druhů plazů a 293 druhů rostlin.

Zbývá obnovit dalších 10 % ztraceného lesa. Farma má osm přírodních pramenů, které jsou naplněny vodou dokonce i v době sucha…

O Sebastianu Salgadovi

Je to brazilský fotograf, představitel dokumentární fotografie, jeden z největších fotožurnalistů na světě, vyslanec dobré vůle UNICEF, čestný člen Americké akademie umění a věd.

Mezi četná ocenění fotografa patří cena Williama Eugena Smithe (1982), cena města Paříže (1984), cena World Press Photo (Nizozemsko, 1985), Cena Villa Medici (Francie, 1987) a další.

V rámci svých fotografických projektů navštívil Salgado více než 120 zemí. Výstavy jeho fotografií se konaly po celém světě.

Iniciativa Salgada je velmi chvályhodná! Doufáme, že lidé budou jeho příkladu následovat! Koneckonců, zasadit i jen jeden strom je skvělá věc!