Afázie zasahuje do nejběžnějších lidských činností

Lidé s afázií mají často potíže vykonávat do té doby ty nejběžnější činnosti, které používají pro svojí komunikaci.  Nemohou číst, mají potíže vnímat význam slov, které slyší, a především se jim zhorší schopnost souvislé mluvy. Lidé s afázií mají potíže plynně hovořit, vynechávají slova či mají nelogický slovosled.

Nemoc ovlivňuje řeč, ale nemá vliv na intelekt

„Přitom je důležité zdůraznit, že afázie sice ovlivňuje u člověka jeho řeč a porozumění, nemá ale vliv na inteligenci a logiku. Tento stav je tedy pro pacienta velmi náročný i po psychické stránce. Svůj handicap 
a neschopnost porozumět svému okolí si totiž velmi dobře uvědomují. Často mají tak pacienti s afázií také potíže s depresí a přijetím své nemoci. Dalšími znaky nemoci mohou být i problémy s pohyblivostí, špatná koordinace končetin a problémy s pamětí nebo myšlením,“ říká prim. MUDr. Jarmila Zipserová  z Neurorehabilitační kliniky Axon.

prim. MUDr. Jarmila Zipserová  z Neurorehabilitační kliniky Axon

Hlídejte si tlak a cholesterol

Prevence afázie je složitá, protože příčiny této poruchy jsou různorodé. Nicméně je důležité se zaměřit na snížení rizikových faktorů vzniku mozkových příhod, jako je kontrola krevního tlaku, hlídat si cholesterol, hladinu cukru. Dodržovat zdravý životní styl od správné stravy až pod dostatečnou fyzickou aktivitu a samozřejmě nekouřit. Důležitá je také prevence poškození mozku při úrazu. Nepodceňujte nošení helmy při lyžování, cyklistice či dalších rizikových sportech. V rámci prevence Alzheimerovi choroby zase dlouhodobě trénujte svoji paměť.

Při léčbě je důležité kombinovat odborníky

Léčba afázie zahrnuje řadu terapeutických přístupů, jako je logopedie, fyzioterapie a kognitivní terapie. Tyto terapie mohou pomoci pacientovi zlepšit schopnosti mluvit, porozumět a komunikovat s ostatními. Nicméně, úspěšnost léčby afázie závisí na mnoha faktorech, včetně věku pacienta či rozsahu poruchy.

Afázií v závažné podobě trpí i Bruce Willis, který kvůli nemoci ukončil kariéru (a konkrétně jeho zdravotní stav se stále zhoršuje). Afázií trpěla po mozkové příhodě Sharon Stone či Emilia Clarke (Hra o trůny), z českých osobností pak například Václav Neckář.