V poslední době se díky onemocnění herce Bruce Willise začalo na veřejnosti více skloňovat jméno získané poruchy porozumění mluvené řeči – afázie. Jedná se o vážnou poruchu, která může lidem způsobit velké problémy s komunikací a celkovou kvalitou života. V ČR se týká desetitisíců lidí. Jak se projevuje nejčastěji? Dá se jí přecházet? A jak probíhá léčba?

Afázie je neurologické onemocnění, při kterém je narušená komunikační schopnost člověka s okolním světem.  Nejčastěji vzniká jako důsledek poškození mozku při cévní mozkové příhodě. Z celkového počtu pacientů, které mrtvice postihne, trpí afázií 25–40 % z nich, což není zanedbatelné číslo. Další rizikovou skupinou jsou lidé po traumatickém poranění mozku či lidé s nádorem na mozku nebo neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba.

„Afázie je jedním z nejkomplikovanějších a nejzávažnějších narušení komunikačních schopností, které v současnosti známe. V České republice postihne okolo 5 000 lidí ročně. Někdy je pouze dočasná a souvisí třeba s epileptickými záchvaty. Někdy přichází postupně a vyústí v demenci nebo Alzheimerovu chorobu. Většinou ale způsobuje trvalé poškození mozku,“ prozrazuje prim. MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky Axon.

článek pokračuje na další stránce..