LZE TOMU PŘEDEJÍT
Rakovina děložního čípku se od řady jiných zhoubných onemocnění liší tím, že jejímu vzniku a rozvoji lze zabránit v téměř 95 procentech případů!

To je možné při provádění známých a obecně uznávaných preventivních opatření – organizovaných screeningových a očkovacích programů proti lidskému papilomaviru (HPV), původci rakoviny děložního čípku.

V Chorvatsku začal Národní program včasného záchytu rakoviny děložního čípku se screeningem v prosinci 2012 a je určen všem ženám ve věku 25 až 64 let. Jako screeningová metoda se používá Pap test, rychlá, jednoduchá a téměř bezbolestná metoda, při které gynekolog odebere výtěr z děložního čípku, děložního čípku a cervikálního kanálu.

Cílem je odhalit změny v co nejranější fázi, kdy je lze snadněji odstranit a úspěšněji léčit. Cílem programu je do osmi let od zahájení programu snížit výskyt invazivní rakoviny děložního čípku o 60 procent a do 13 let snížit úmrtnost o 80 procent.