Srdeční infarkty jsou jedním z nejčastějších problémů úmrtí v Polsku. Rychlé životní tempo, stres, ale i stimulanty přispívají ke zhoršení zdravotních a kardiovaskulárních problémů.
Zde je třeba zmínit také stravu – chudá na vitamíny, založená na zpracovaných produktech a umělých přísadách, pouze urychluje tempo rozvoje onemocnění. Není proto divu, že počet úmrtí způsobených infarktem neustále narůstá.

Před srdečním selháním se můžete chránit. V první řadě byste měli věnovat hodně času odpočinku a regeneraci, dbát na duševní hygienu a minimalizovat stres.
Také změna stravovacích návyků zlepší stav vašeho těla, takže je menší pravděpodobnost onemocnění. Vyplatí se také znát základní příznaky, které mohou znamenat, že se infarkt blíží. Uvědomění si signálů, které vysílá naše tělo, vám může někdy zachránit život!

Zde jsou nejzávažnější příznaky související s oběhovými problémy. Jakmile je zaregistrujete, ihned zkontrolujte svůj zdravotní stav a poraďte se s lékařem.
Slabost
Nedostatek kyslíku způsobuje, že srdce pracuje pomaleji. Užší tepny znamenají menší průtok krve do orgánů, což jednoduše přetěžuje srdce. To se projevuje chronickou únavou a slabostí i při dlouhém odpočinku.

Pokračování na další straně