Namísto návštěvy hřbitova budou truchlící moci navštívit posvátný les.

organické pohřební lusky_2

Každý klient bude mít možnost vybrat si vlastní strom.

organické pohřební lusky_3

organické pohřební lusky_4

Lidé, pohřbení uvnitř kapslí, se stanou živinami pro jimi vybrané stromy.

organické pohřební lusky_5

organické pohřební lusky_6

organické pohřební lusky_7

1
2