Většina zubařů pravděpodobně nikdy nepřizná, že příčinou řady onemocnění a zdravotních obtíží může být zubní materiál, který nám vkládají do ústní dutiny.

Tradiční zubařské postupy přispívají k nárůstu výskytu chronické únavy, emoční nestability, depresí, vrozených vad, roztroušené sklerózy, Alzheimerovy nemoci a řady dalších degenerativních onemocnění.

Nelevnější zubní materiál, stříbrná (amalgámová) výplň je nebezpečná a život ohrožující, protože obsahuje rtuť.

Tyto výplně obsahují 54 % rtuti. Někteří lidé mají tyto výplně v ústech více než deset let. Řada zubařů a Světová zdravotnická organizace popírá tvrzení, která poukazují na rizika plynoucí z používání těchto výplní.

Dr. Hal Huggins, který jako první odhalil pravdu o těchto výplních, vysvětlil, že i nepatrné množství rtuti v lidském těle může být život ohrožující. Právě kvůli tomu se dostal do konfliktu s většinou svých kolegů.

Svou teorii vysvětluje na příkladu pokusu, v němž byla použita vajíčka. Vajíčka, která přišla do kontaktu se rtutí, se nedokázala spojit s dělohou, a to i přesto, že oplodnění proběhlo úspěšně.

článek pokračuje na další stránce…