V nedávném výzkumu publikovaném v časopise Molecules pod názvem „Účinky medu a jeho působení proti vzniku a rozrůstání se rakoviny“, se uvádí:

„Med je silný cytotoxin vůči nádorům a rakovinotvorným buňkám, zatímco vůči zdravým buňkám jako cytotoxin vůbec nepůsobí.

Údaje získané výzkumem poukazují na schopnost medu zabránit vývoji rakoviny tím, že zmírňuje molekulové procesy v počátečním, postupujícím a pokročilém stadiu rakoviny. A tak je med možný a nadějný lék proti rakovině, který bude brzy podroben dalším experimentům a klinickým studiím.“ 

Vlastnosti medu, kterými působí proti rakovině

1) Zastavuje dělení buněk: Zastavuje množení rakovinotvorných buněk.

2) Aktivace mitochondrií: Flavonoidy dokáží spustit činnost mitochondrií a odstranit bílkovinu, jakou je cytochrom C, který je považován za možný cytotoxický prvek, tj. zabíjí buňky.

3) Způsobuje propustnost vnější membrány mitochondrií (MOMP):Med způsobuje MOMP nebo „prosakování bílkovin mezimembránového prostoru do cytosolu“, což vede k usmrcení rakovinotvorných buněk.

4) Vede k programované smrti buňky (apoptóze): Spouští „programovanou smrt buňky“ jako ochranný mechanismus proti rakovině.

5) Zmírnění oxidačního stresu: Med má antioxidační vlastnosti. Snižuje oxidační stres, který je jedním z důvodů vzniku rakoviny.

6) Meliorace (zmírnění) zánětů: Med působí i protizánětlivě. Chronické záněty vedou také ke vzniku rakoviny.

7) Upravuje vylučování inzulínu a příjem inzulínu buňkou: Vznik rakoviny souvisí také s inzulínovou rezistencí. Med může zmírňovat inzulínovou rezistenci čímž snižuje riziko rakoviny.

8) Zabraňuje angiogenezi (rozrůstání se cév): Med může zabránit nádorem ve vytváření si vlastního krevního řečiště tím, že zabrání angiogenezi (tvorbě nových cév).

Pokračování na další straně