Výzkum byl publikován v časopise Brain, Behavior and Evolution, „vrásky, které se tvoří na koncích prstů vytvářejí kanály, které umožňují, aby voda odtékala při dotyku mokré plochy, přičemž nám to pomáhá snadněji uchopit a držet ve vodě různé předměty“ .

Podobně, jiné studie ukazují, že existují jedinci s poškozením nervů prstů, kteří nemají tento fenomén zvrásněný prstů po namočení do vody, což naznačuje, že tato reakce závisí na nervového systému.

Zdroj:promagazin

1
2