Helsinské odborové svazy dospěly k závěru o výhodách denního spánku (liší se od 30 do 60 minut v závislosti na společnosti a pokynech vedení) po průzkumech veřejného mínění mezi zaměstnanci různých společností.

Lidé hovořili o únavě na pracovišti, fyzickém nepohodlí (bolest v zádech a kloubech při sezení) a touze opustit pracoviště před koncem pracovní doby.

Mnoho federálních sdělovacích prostředků ve Finsku již zveřejnilo na svých stránkách informace o novém trendu v hlavním městě. Novináři nevylučují, že se v blízké budoucnosti zvyk spát v práci (připomínáme, že tato doba je placena, jako kdyby osoba pracovala) „rozšíří“ i do jiných měst.

Je však již jasné, že sen, který mnoho lidí spojovalo s lenivostí, je nyní přímo zodpovědný za produktivitu zaměstnanců společnosti, jakož i za přínos, úspěch a konkurenceschopnost těchto firem.