Podle současných studií má látka, o které si dnes řekneme, schopnost zastavit rakovinné bujení a rakovinu dokonce i úplně vyléčit.

Ukazuje se, že je účinná proti rakovině jater, slinivky, prsu, tlustého střeva, žaludku či prostaty, včetně lymfomů (rakoviny lymfatických uzlin) a melanomů (rakoviny kůže).

Dosavadní studie byly provedeny zatím pouze na zvířatech.

Bohužel, provedení nákladných klinických studií na lidech brání jisté medicínsko-farmaceutické kruhy. Ty o skutečně účinný lék na rakovinu nemají přílišný zájem, protože by to ohrozilo jejich zisky z prodeje chemoterapií a jiných neúčinných léků.

Proto, i když byste hledali účinky této látky v medicínské literatuře, tak je tam nenajdete, neboť oficiální medicína jejich navzdory mnoha důkazům zatím odmítá uznat.

Olej z černé kmínu a současné studie

Látka, o níž se bavíme je olej z černého kmínu (česky černý kmín ), který se na léčbu rakoviny a množství dalších onemocnění používá po tisíce let, prakticky už od dob starověkého Egypta.

Nedávno v roce 2011 se v Číně a Saúdské Arábii uskutečnily dvě studie, v rámci kterých se zkoumala i stará literatura a zmínky o jejím léčebném využití v minulosti.

Ukázala se, že ho úspěšně aplikovali nejen při rakovině, ale také kardiovaskulárních onemocněních, cukrovce, astmatu, onemocněních ledvin a několika dalších nemocí.

Výzkumníci poukázali na to, že zatím neznají přesný mechanismus fungování tohoto oleje proti rakovině. Předpokládá se však, že je to díky antioxidačnímu účinku látky tymoquinón a jeho schopnosti posílit imunitní systém člověka.

Jak funguje olej z černého kmínu a kdy je nejúčinnější

Na základě pozorování během studií bylo zjištěno, po aplikaci oleje z černého kmínu dochází k  apoptóze (řízené programové smrti) rakovinných buněk.

Další zpozorování účinek byl na proces APK, který kontroluje přežívání buněk v rámci těla.

V jedné Egyptské studii bylo rovněž zjištěno, že olej z černého kmínu funguje velmi dobře v kombinaci s medem .

Vědci tehdy vystavili myši silným karcinogenem a následně zkoumali, jaký vliv na ně měla kombinace oleje z černého kmínu a medu.

Myši rozdělili do 4 skupin, přičemž první skupině podávali směs oleje a medu a dalším skupinám jen jednotlivé látky samotě, případně placebo.

Výsledek ukázal, že ta skupina myší, jejíž podávali jen čistý olej, byla chráněna před oxidačním stresem na 80%.

Toto číslo se zvýšilo na 100% u skupiny, které byla podávána kombinace oleje s medem.

Olej z černého kmínu chrání i před radiací

Turecká studie z roku 2014 odhalila, že olej z černého kmínu může výrazně pomoci lidem, kteří podstupují ozařování. U těchto lidí podpoří rychlejší regenerací po radioterapii.

Mnozí pacienti totiž po ozařování pociťují hrozné vedlejší následky. Jde hlavně o popáleniny, bolesti, toxicitu, časté nevolnosti, zvracení, poškozené trávení, nemožnost polykání (při ozařování hrtanu) či nejednou dokonce i smrt.

Studie zkoumala účinky oleje z černého kmínu na myši ozářené gama zářením. Tato zvířata byla potom rozděleny do 2 skupin.

První skupině byl podán přibližně 1 gram oleje před ozařováním a potom 1 gram denně během příštích 10 dní. Druhé, kontrolní skupině byl podán pouze solný roztok.

Výsledek ukázal, že olej z černého kmínu výrazně snížil míru oxidačního stresu u první skupiny myší a zvýšil Okysličování schopnost plic.

Nejlepší ochranný účinek se ukázal tehdy, pokud byl tento olej myším podáván již 10 dní před ozařováním a pak i 10 následujících dní.

K podobným výsledkům došla i jedna indická studie z roku 2012. Ta zjistila, že užívání oleje z černého kmínu chránilo vnitřní orgány myší před nežádoucími účinky ozařování

Olej z černého kmínu zničil buňky rakoviny plic a jater

Za zmínku stojí ještě jedna indická studie z roku 2013 a studie ze Saudské Arábie z roku 2014. Vědci při nich zkoumali účinek oleje z černého kmínu na buňky rakoviny jater a plic.

Indická studie zjistila, že po 16 týdnech podávání vody s obsahem tymoquinónu (účinné látky v oleji z černého kmínu) se markery rakoviny jater u myší výrazně snížily, stávající nádory se zmenšily a žádné nové nevznikly.

Tímto potvrdili úžasný účinek tymoquinónu na jeho schopnost zastavovat šíření a metastazování rakoviny.

Na druhé straně, studia ze Saúdské Arábie potvrdila protirakovinné a protizánětlivé účinky oleje z černého kmínu a jeho extraktů na rakovinu plic.

Ukázalo se, že tak olej samotný, jakož i extrakty z něj byly schopné zredukovat počet rakovinných buněk a zastavit jejich další šíření.

Vědci uvedli, že čím byla koncentrace vyšší, tím byl efekt výraznější.

Pokračování na další straně

1
2