Přemýšleli jste někdy, co se stane, než zemřete? Mnoho lidí, kteří byli na pokraji smrti, vypráví o zkušenostech, kterými prošli, ale co se stane pár dní před smrtí? Otázka, na kterou se výzkumníci snaží odpovědět.

Znamení, která předpovídají smrt

Jaké jsou nejčastější příznaky smrti? Tuto otázku si položilo mnoho lidí a navzdory jejich snaze a studiím se nikomu nepodařilo tyto znaky identifikovat.

Novinářka Patricia Pearsonová, zapálená pro paranormální jevy, strávila pět let s lidmi, kteří měli před smrtí.

Shromáždila svědectví lidí s nevyléčitelnými nemocemi a lidí na smrtelné posteli a objevila řadu zajímavých věcí o tom, co se děje s lidmi, než zemřou.

Informace shromáždila v knize Opening Heaven’s Door: Investigating Stories of Life, Death, and What Comes After. Novinář podrobně vypráví, jaké jsou fáze, které se s člověkem dějí, než zemře.

Během krátké doby ztratila otce a sestru, takže ji tyto dvě tragédie poznamenaly a nakonec se začala věnovat tomuto tématu, které mnozí považují za ponuré a děsivé.

Pokračování na další straně