V minulosti existovaly vážné obavy nad bezpečností očkovacích vakcín, ale v současnosti se objevil nový problém, který vznikl v souvislosti se společností Monsanto.

Bylo zjištěno, že mnohé vakcíny jsou kontaminovány herbicidy, které masově vyrábí firma Monsanto a používá po celém světě. Chemická látka, která se používá k zabíjení hmyzu, se používá i do injekcí.

Výsledky byly publikovány v pěti recenzovaných článcích výzkumníkem Anthonym Samselym.

Články se týkaly herbicidu glyfosátu (účinná látka v Roundup). Výsledky o infikovaných vakcínách se nacházejí v šestém časopise, který má být zanedlouho publikován.

Nejvíce znepokojující je, že Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikovala tuto chemickou látka jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“.

Jak se pesticidy dostaly do očkovacích vakcín

Potenciální vysvětlení pro křížovou kontaminaci je, že mnohé vakcíny obsahují vedlejší živočišné produkty, jako jsou želatina, hovězí kasein, hovězí sérum, telecí sérum, nebo kuřecí vaječné bílkoviny.

Zvířata žerou plodiny, které byly potřísněné pesticidy a tímto způsobem se přenášejí do očkovacích vakcín.

Samsel napsal dopis kongresu, ve kterém uvedl:

„Prošel jsem několik skupin vakcín a identifikoval několik vektorů kontaminace. Patří mezi ně pomocné látky, jako jsou želatina, vaječná bílkovina a podobné substráty používané pro výrobu vakcín.

Zjistil jsem, že želatina a vaječná bílkovina byly kontaminovány herbicidy na bázi glyfosátu ze zvířat krmených stravou kontaminovanou těmito herbicidy.

Tato kontaminace se přenáší do tisíců spotřebitelských výrobků, jako jsou vitamíny, bílkovinné prášky, víno, pivo a jiné spotřební materiály, u kterých je želatina jejich součástí nebo se používá při procesu rafinace a zpracování.“

článek pokračuje na druhé stránce…..

1
2