Levandulový esenciální olej má rovněž léčivé vlastnosti. Bylo prokázáno, že zmírňuje deprese, zlepšuje nespavost a snižuje porodní bolesti. Neoficiální důkazy navíc poukazují na skutečnost, že levandulový olej pomáhá při bolestech hlavy, kocovině, zánětu dutin a bolesti obecně.

„Velká část předchozích výzkumů se soustředila na vnímání levandule prostřednictvím čichu. Anxiolytický účinek levandule vnímané čichem byl prokázán v několika klinických pokusech malého a středního rozsahu.

Účinnost levandule podávané prostřednictvím aromaterapie se přičítá psychologickému působení vůně v kombinaci s psychologickými účinky silic na limbický systém.

 Tyto zklidňující účinky levandulového oleje a jeho jednotlivých složek mohou být důvodem dlouhé tradice používání levandule. Bylo prokázáno, že čichání levandulového oleje snižuje úzkost, měřeno dle Hamiltonovy stupnice pro hodnocení deprese a zlepšuje náladu.

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%ADroda-je-l%C3%A9k-1597975057187190/

1
2