— Nic se nestane, — odpověděli studenti.

— Dobře. A co se stane, jestliže ji budu držet hodinu? — znovu se zeptal profesor.

— Začne vás bolet ruka, — odpověděl jeden ze studentů.

— Dobře. A co se stane, když budu takto držet sklenici celý den?

— Zdřevění vám ruka, ucítíte silné napětí ve svalech, dokonce vám může ruka ochrnout a budete muset jet do nemocnice, — řekl jeden ze studentů za všeobecného smíchu ostatních.

— Velmi správně, — pokračoval nevzrušeně profesor, — ale změnila se přitom váha sklenice během této doby?

— Nikoliv, — zněla odpověď.

— Takže odkud se vzala bolest v zádech a napětí ve svalech?

Studenti byli překvapeni a znejistěli.

— Co musím udělat, abych se zbavil bolesti? — zeptal se profesor.

— Pustit sklenici, — následovala odpověď studentů.