Oční choroby a poruchy zraku

Poruchy zraku jsou často jedním z prvních příznaků mnoha pacientů s roztroušenou sklerózou a mohou postihnout jedno nebo obě oči. Tyto problémy se mohou objevit nebo vymizet, případně se mohou časem zhoršovat. Mezi běžné problémy se zrakem spojené s roztroušenou sklerózou patří např. Zánět zrakového nervu: bolest nebo rozmazané vidění v jednom oku Diplopie nebo dvojité vidění, nystagmus nebo mimovolní pohyby očí, může se objevit slepota.

Problémy související s řečí

Roztroušená skleróza může způsobit léze v mozku, které ovlivňují řeč. Tyto problémy, známé také jako dysartrie, mohou být od mírných až po závažné. Mezi příznaky dysartrie patří Nezřetelná řeč, dlouhé pauzy mezi slovy nebo slabikami, změny v hlasitosti zvuků řeči