Parkinsonova choroba je závažné onemocnění postihující nervový systém. Příznaky jsou zpočátku velmi mírné, pouze s mírným třesem jedné ruky. Postupně se však příznaky zhoršují a problém se stává závažnějším. Je velmi důležité nemoc co nejdříve rozpoznat a vyhledat lékařskou pomoc, aby se zabránilo příliš rychlému rozvoji onemocnění.

Příznaky Parkinsonovy nemoci se objevují postupně, v průběhu času se zintenzivňují a narůstají. Z tohoto důvodu se zpočátku nemusí zdát, že jde o závažné onemocnění. Měli byste proto zpozornět, pokud se objeví jeden nebo dva z následujících typických příznaků

  • Třes: Typický třes spojovaný s Parkinsonovou chorobou obvykle začíná v ruce, případně v paži, a to nejčastěji v klidu.
  • Zpomalené pohyby: Dalším typickým příznakem Parkinsonovy choroby je tzv. výrazné zpomalení fyzických pohybů. Naprosto typická je pomalá, šouravá chůze s velmi malými krůčky.
  • Ztuhlost svalů: Svalová ztuhlost, odborně zvaná rigidita, může způsobit problémy nejen s pohybem, ale i s mimikou. Občas způsobuje i bolestivé svalové křeče.

Pokračování na další straně