Příznak vysokého cholesterolu v nohách pocítíte, když budete v jedné poloze!

Nejčastějšími příznaky vysokého cholesterolu jsou nevolnost, bolest na hrudi, extrémní únava, dušnost a dokonce i občasné bolesti krku. Je to dáno tím, že zvýšená hladina lipoproteinu o nízké hustotě, známého také jako „špatný“ cholesterol, přispívá k tvorbě jejich usazenin na stěnách cév. To následně způsobuje uvolňování zánětlivých látek, které zvyšují riziko infarktu.

Vnější příznaky vysokého cholesterolu jsou velmi obtížně zjistitelné. Ale pokud se nemoc rozvine a není léčena, příznaky se stanou velmi nápadnými. Darren Schneider, doktor lékařských věd a ředitel Centra pro cévní a endovaskulární chirurgii (USA), uvedl, že v poslední době přibývá případů vysokého cholesterolu projevujícího se pocitem necitlivosti nohou a chodidel.

Pokračování na další straně