V průběhu let jsme vyvinuli řadu způsobů boje proti epidemii, kterou se rakovina stala. Je to jedna z nejhorších chorob, kterou člověk může trpět. Naštěstí stále objevujeme nové a nové zbraně pro tento boj a jak se ukázalo, tento zvláštní mořský tvor může být naší další zbraní.

Podle vědců zkoumajících rakovinu má složka označovaná jako frondoside A, která se nachází v obyčejných mořských okurkách, schopnost zabít 95% ER+ buněk rakoviny prsu, 95% buněk rakoviny jater, 90% buněk melanomu a 85-88% tří typů buněk rakoviny plic.

Frondoside A zabíjí rakovinu pomocí vyvolání řízeného odumírání buněk, neboli apoptózy. Ale tady to nekončí, tato složka dále zabraňuje angiogenezi, neboli schopnosti tumorů vytvářet nové krevní kapiláry sloužící k zásobování živinami. To doktorům umožňuje zastavit metastázování rakoviny následkem omezení invaze tumorových buněk.

čtěte dále na druhé stránce…