Podle nové multicentrické studie zveřejněné v časopise Journal of the American Heart Association oslabuje nepravidelný a přerušovaný spánek základy kardiovaskulárního zdraví a zvyšuje riziko aterosklerózy.

Výzkumný tým pod vedením Kelsey Fullové, docentky epidemiologie na Vanderbilt University Medical Centre, sledoval 2 032 účastníků spánkové studie Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Studie se týkala šesti regionů USA.

Po sedmidenním měření bylo zjištěno, že účastníci s největší variabilitou délky spánku měli více vápenatých ložisek ve věnčitých tepnách, více aterosklerotických plátů v krčních tepnách a obecně závažnější aterosklerózu, tj. tužší nebo užší cévy. Bylo zjištěno, že je pravděpodobnější. V komentáři k těmto výsledkům Dr. Full uvedl, že ošetřující lékaři by měli pacienty nabádat k úpravě spánkových návyků a k důslednému dodržování tohoto cenného nočního odpočinku, aby se snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Pokračování na další straně