Podle studie dánských vědců  zveřejněné v British Medical Journal může diklofenak při normálních anestetikech zvýšit riziko smrtelného onemocnění o 50 %.

Diklofenak  je populární a levné analgetikum, protizánětlivé a antipyretické léčivo. Je také známý jako Voltaren, Dicloberl, Alphen a je k dostání v každé lékárně.

Práce výzkumníků pokryla 6,3 milionu. lidé ve věku 46 až 49 let v Dánsku. Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle rizika srdečního onemocnění: nízké, střední a vysoké.

Ve studii odborníci zjistili  úzkou souvislost mezi diklofenakem a různými kardiovaskulárními poruchami , zejména arytmiemi, ischemickou mrtvicí, srdečním selháním a infarktem. Takové komplikace však byly pozorovány po dobu 30 dnů po užití léků.

Pokračování na další straně