Když je v blízkosti srdce nalezena krevní sraženina, objevují se následující příznaky:

  • Silná bolest v paži a na hrudi
  • Pocení
  • Obtížné dýchání
  • Dýchací potíže a pocení se objevují také při nálezu krevní sraženiny v blízkosti plic, což se nazývá plicní embolie. Kromě toho to může být alarm:
  • Silná bolest plic
  • Kašel
  • Závrať

Bohužel se krevní sraženina může dostat i do mozku a způsobit mrtvici. Pozor na tyto příznaky:

  • Potíže se zrakem a řečí
  • Slabost

Zdro.stil