1. Schopnost akceptovat druhé

Přitažliví lidé jsou více otevření vůči druhým, a zároveň je dokáží akceptovat.

Ačkoli mnozí z nás mohou mít velké problémy být otevření nebo tolerantní k druhým, položme si následující otázku:

Kolik z konfliktů, které právě probíhají na naší planetě, by se rázem vyřešilo, kdyby k sobě lidé byli tolerantnější?

Upřímná otevřenost a schopnost akceptovat druhé je jednou z těch věcí, ve které přitažlivé lidi vynikají před ostatními.

2. Sebevědomé vystupování

Chovat se sebevědomě není vůbec jednoduché. Všichni máme jistou dávku sebekritiky, ale přitažliví lidé se zaměřují zejména na to, v čem jsou dobří, jakož i na svou schopnost pomáhat druhým.

Jejich sebevědomí si zakládá právě na tom. To neznamená, že přitažliví lidé jsou bezchybní – všichni máme své chyby, jestli se nám to líbí, nebo ne.

Ale přitažliví lidé si raději zvolí možnost soustředit se na své kladné stránky, namísto toho, aby se nechali stáhnout na dno kvůli svým špatným stránkám.

A proto také mají ze sebe dobrý pocit. Všichni můžeme udělat stejné rozhodnutí.

3. Přitažliví lidé se chovají vlídně vůči druhým

To znamená, že čas od času vhodí do klobouku pár mincí, občas se účastní dobročinné kampaně (např. poskytnou jídlo sociálně nejslabším skupinám).

Přitažliví lidé mají schopnost empatie a jsou vlídní k druhým.

Pokračování na další straně…