Vlhčené ubrousky jsou vymožeností každého rodiče. Nezbytné při přebalování, špinavý obličej a ruce, dokážou hračku i vyčistit.

Mary Wu Chang, profesorka dermatologie na University of Connecticut, MD, provedla testy, které se zabývaly konkrétními komplikacemi při používání vlhčených ubrousků.
 
Výsledky byly velmi znepokojivé. U 8leté dívky se objevila silná vyrážka na hýždích a kolem úst. Pro jistotu bylo zkontrolováno, zda dívka není alergická na konkrétní látku obsaženou v přípravku – methylisothiazolinone. Testy byly pozitivní. Po ukončení používání ubrousků dívčina vyrážka okamžitě zmizela.

Pokračování na další straně