V našem stresujícím a uspěchaném světě používáme po návratu domů řadu uklidňujících technik a činností.

Často se obklopujeme vonnými svíčkami, protože není nic lepšího, než si zapálit vonnou svíčku ponořenou ve vaně nebo si číst dobrou knihu.

Buďte však opatrní, protože nedávný výzkum naznačuje, že svíčka může vydávat velmi škodlivé produkty spalování.

Při spalování se do ovzduší uvolňuje olovo a další různé karcinogeny, které nepozorovaně vdechujeme.

Většina svíček a vonných tyčinek, které používáme, jsou čínské výrobky, u kterých bylo výzkumem prokázáno, že obsahují mnoho škodlivých látek.

Svíčkové knoty při hoření vydávají olovo, a tak se koncentrace olova v místnosti zvyšuje, což může být pro náš dýchací systém velmi nebezpečné.

Kdybychom věděli, které knoty svíček obsahují olovo, určitě bychom to nekupovali.

Kromě olova svíčky vypouštějí řadu karcinogenů, jako je aceton, benzen, sirouhlík, chlorbenzen, oxid uhelnatý, kreosol, cyklopentan, ethylbenzen, formaldehyd, fenol a podobně.

Tyto sloučeniny mohou vážně poškodit naše zdraví, zejména plíce. Při spalování se do ovzduší uvolňují toxické částice sazí a těžké kovy, které spolu s chemikáliemi používanými k parfemaci nejvíce poškozují plíce a centrální nervový systém.

Pokračování na další straně