Mnozí z nás znají ten pocit, kdy srdce v hrudi začne bít silněji než obvykle. Nabízíme dvě jednoduché, ale účinné metody, které mohou pomoci s rychlým srdečním tepem.

Při prudce snížené teplotě začne lidské srdce pomalu bít. Tímto způsobem nervový systém přizpůsobuje tělo novým podmínkám.

Srdce nejrychleji „reaguje“, když se obličej ochladí, protože je k němu blíže než jiné části těla.

V případě tachykardie se proto doporučuje provést následující:

První způsob
Nalijte studenou vodu do hluboké misky. Čím studenější voda, tím lepší, takže pokud máte led, přidejte ho.

Zadržte dech, je-li to nutné, sevřete si nos prsty a prudce ponořte obličej na několik sekund do studené vody.

Pokud nemáte vhodnou nádobu, uchopte vodu dlaněmi a spusťte do nich obličej.

Pokračování na další straně