Ve společnosti se o něm moc nemluví, pro mnohé je stále ještě tabu. Přesto se snad v nadcházejících letech začne dostávat čím dál tím více do popředí. Řeč je o ženském reprodukčním zdraví. Podle dostupných zjištění Česku chybí dostatečné poradenství a edukace. Odborníci by rovněž doporučili zvážit úhradu antikoncepčních prostředků alespoň mladým ženám ve věku do 19 nebo 25 let a zranitelným skupinám. Mezi lety 2015 až 2019 podle statistik Evropského parlamentárního fóra pro sexuální a reprodukční práva (EPF) v České republice neplánovaně otěhotnělo v průměru 35 z 1 000 Češek ve věku 15-49 let.

Poměrně alarmující je pak také fakt, že ve stejném období otěhotnělo v průměru 10 z 1 000 dospívajících žen a dívek (ve věku 10-19 let). Právě EPF pak na základě svých zjištění zařadilo Českou republiku na 35. místo v tzv. Atlase antikoncepce, který mapuje nejen dostupnost antikoncepčních prostředků, ale třeba i celkovou dostupnost informací a poradenství.

Právě v poradenství má co dohánět nejen Česká republika, ale i další evropské státy. Posílit by v tomto ohledu měly také země jako Slovensko, Maďarsko, Bělorusko nebo Polsko, které se umístily ještě na nižších příčkách. Na základě zjištění EPF a farmaceutické společnosti Organon, která byla partnerem letošního Atlasu antikoncepce, může být jednou z příčin špatného rankingu fakt, že nejsou antikoncepční pomůcky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Vhodné by přitom bylo zvážit úhradu alespoň pro mladé ženy do 19. nebo 25. roku života. Konkrétně Češky se pak musí co do edukace a získávání potřebných informací o reprodukčním zdraví spoléhat čistě na internetové stránky a poskytovatele třetích stran. Informace z oficiálních zdrojů jsou totiž jen velmi omezené.

S čím se musí ženy potýkat?

Vedle často přehlíženého reprodukčního zdraví řeší ženy i další řadu překážek. Za nejpalčivější z nich považují podle projektu Wall of Sharing, který realizovala v září tohoto roku společnost Organon, například nerovnost mezi pohlavími, vysoké náklady žen na péči o sebe a své vlastní zdraví, ale také daleko specifičtější problémy, jako jsou silné menstruační bolesti, menopauza, celkový stres nebo společenský tlak. Téměř 480 žen přišlo do Metropole Zličín, kde projekt Wall of Sharing probíhal, a anonymně sdílelo největší překážky, které jim brání v naplnění snů a ambicí.