“Toto doporučení bylo vydáno na základě 12 případů zánětlivých onemocnění mozku včetně encefalitidy a meningoencefalitidy, které byly nahlášeny z celého okolního světa. Ve třech případech byly onemocnění  dokonce smrtelné, “upozorňuje SÚKL.

Evropská léková agentura stopa všechny šarže a lék Zynbrita nařídila stáhnout ze všech lékáren i zdravotnických zařízení jako jsou nemocnice apod..

“Léčba přípravkem Zinbryta se nemá začínat u žádných nových pacientů. Lékaři mají neprodleně kontaktovat své pacienty, kteří v současnosti podstupují léčbu daným lékem, aby pozastavily tuto léčbu a zvážily jinou alternativu, “varují odborníci.

Ohrožuje i jiné orgány

Výbor pro posuzování rizik léčiv při EMA (PRAC) zhodnotil k dnešnímu dni celkem 12 případů imunitních zánětlivých onemocnění včetně encefalitidy. Většina případů se objevila do 8 měsíců od zahájení léčby.

Již v roce 2017 však tento výbor zjistil, že se Zinbrytou lze spojovat vznik nepředvídatelného a potenciálně smrtelného imunitního onemocnění jater, které se může projevit cca do 6 měsíců po ukončení léčby. Zinbryta může spojovat i s jinými imunitními onemocněními, jako jsou poruchy krve, zánět štítné žlázy či zánět ledvin.

Zdroj:lepsizena