Jistě, slovo voda slyšíte mnohokrát, ale víte, kolik vody vaše tělo během dne potřebuje?

Většina lidí dělá chybu, když si myslí, že vodu lze nahradit jakýmkoli jiným nealkoholickým nápojem. Mnoho lidí vodu nepije vůbec nebo ji pije v malém množství a tato množství nestačí k tomu, aby tělo plnilo své životní funkce.

A kolik vody bych měl denně vypít?

Záleží na vaší tělesné hmotnosti. A níže je tabulka, která vám ukáže, kolik vody potřebujete vypít.

Pokračování na další straně