Nádory mozku patří k méně častým nádorovým onemocněním – rozvíjejí se asi u 1 procenta světové populace. Špatnou zprávou však je, že nádor na mozku se vyvíjí tiše a s příznaky, které se obvykle připisují něčemu jinému.

Včasné odhalení nádoru je pro léčbu nejdůležitější a abyste jej mohli rozpoznat, musíte vědět, jaké tiché příznaky způsobuje. Všimněte si následujících 8:

  1. Bolest hlavy

Bohužel ani ti nejpovolanější lékaři někdy nedokážou rozeznat bolest hlavy způsobenou migrénou od bolesti hlavy způsobené nádorem na mozku. Pokud vás bolest trápí každý den a trvá dlouho, máte pocit, že se její intenzita neustále zvyšuje, měli byste co nejdříve zajít k lékaři a zahájit vyšetření.

  1. Problémy se zrakem

Dalším skrytým příznakem, kterého si pacienti sami často nevšimnou, dokud nedosáhne kritického bodu – ztráta periferního vidění. Jako první si toho všimnou lidé, kteří denně jezdí autem – najednou se v zorném poli vytvoří slepá místa a nová „slepá místa“. Ztráta periferního vidění je jedním z běžných příznaků nádorů hypofýzy.

  1. Slabost a ospalost

Motorická kůra je zodpovědná za práci svalů celého těla. Pokud se v této části mozku vytvoří nádor, dochází k narušení nebo úplné absenci signálů mezi svaly a mozkem, takže může dojít ke slabosti a slabosti končetin. Dalším příznakem nádoru motorické kůry je ospalost.

Pokračování na další straně