Nejnovější lékařský výzkum potvrzuje, že níže popsaných sedm potravin je mimořádně prospěšných pro rakovinu tím, že brání růstu rakovinotvorných nádorů.

Nejlépe se používají jako preventivní opatření, ale existují důkazy, že fungují lépe než chemoterapie! A nejdůležitější jsou lahodné a oblíbené výrobky.

Pokračování na další straně