Skolióza je definována jako abnormální zakřivení páteře. Skoliózu lze charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu se sklonem a posunem obratlů ve frontální (stranové zakřivení), sagitální (změny fyziologické lordózy a kyfózy) a transverzální (rotace páteřního sloupce) rovině. Laicky? Obvykle je tvar páteře rovný ve smyslu zakřivení do stran. Ale u lidí, kteří mají skoliózu, je páteř buď zakřivená ze strany na stranu nebo ve tvaru “S” nebo “C”.

Problém obvykle začíná v průběhu růstu před pubertou, ale může se vyskytnout prakticky kdykoliv.

Příčiny a příznaky skoliózy

Běžné příznaky skoliózy jsou: nerovná ramena, nerovný pas a nerovné boky (jeden může být výš, než druhý). To může následně způsobit bolest a nepohodlí. Skolióza je tedy deformita trupu charakterizována zejména vybočením do strany, i když je přítomen i určitý stupeň zakulacené páteře a rotace jednotlivých obratlů. Odborníci nejsou přesvědčeni, co přesně způsobuje skoliózu. Příčina je v převážné většině případů neznámá, někdy jde o vrozené změny na páteři, neuromuskulární onemocnění, svalové onemocnění, poúrazové stavy atd. Podle americké asociace neurologických chirurgů asi 80 procent případů skoliózy nemá žádnou identifikovatelnou příčinu. Odborníci se však domnívají, že dědičnost je společným faktorem, neboť problém spočívá často v rámci jedné rodiny.

Další příčiny mohou být různé neuromuskulární stavy (mozková obrna nebo svalová dystrofie), vrozená vada, která ovlivňuje vývoj kostí páteře, poranění páteře nebo i infekce v páteři.

Skolióza je rozdělena do strukturálních nebo nestrukturálních kategorií. U strukturální skoliózy je to trvalý problém, který nastává v důsledku nějakého druhu onemocnění, zranění nebo vrozené vady (strukturální skolióza se na rentgenu projevuje změnou na obratlích). U nestrukturální skoliózy jsou křivky dočasné a mohou být fixovány (na rentgenu nemá žádné změny na obratlích).

Pokračování na další straně

1
2